1. Γενικές Πληροφορίες

1.1. Η εταιρεία μας «ART STROM» με αποκλειστικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα για την εκπόνηση ηλεκτρονικών παραγγελιών και αγορών προσαρμόζοντας την στις ανάγκες των πελατών της προσφέροντας σ’ αυτούς την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Η «ART STROM» σέβεται και ακολουθεί τους κανόνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Ν.4624/2019 που αφορά την «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» και την εναρμόνιση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

1.2. Είναι σημαντικό να σας ενημερώσουμε ότι για την σύννομη εξυπηρέτησή σας, θα πρέπει να μας παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία μας με μοναδικό σκοπό την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ως Πολιτική Απορρήτου σκοπό έχει την ανάλυση και γνωστοποίηση των δικαιωμάτων των πελατών μας και την πλήρη ενημέρωσή τους σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγουμε, τη μέθοδο συλλογής των προσωπικών δεδομένων, τον σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας καθώς και την χρονική διάρκεια διατήρησης αυτών. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αναφέρεται μόνο στα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την εν λόγω Πολιτική.

1.3. Εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για παρακολούθηση εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού έχει οριστεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.). [www.dpa.gr, ταχ. διεύθυνση: Λ.Κηφισιάς αρ.1-3, τκ. 11523, τηλέφωνο: +302106475600, φαξ: +302106475628, email: contact@dpa.gr

  1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και σκοποί επεξεργασίας

2.1. Η «ART STROM» δημιούργησε την ιστοσελίδα  της επιχείρησης ώστε οι πελάτες της να δίνουν εκούσια τα προσωπικά τους στοιχεία μόνο αν επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες της εταιρείας μας και αν θέλουν να πραγματοποιήσουν κάποια παραγγελία ή αγορά.

Κατά την εγγραφή σας ή/και την παραγγελία σας θα σας ζητηθούν κατά την διάρκεια συμπλήρωσης της αντίστοιχης φόρμας ορισμένα προσωπικά στοιχεία με σκοπό την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Ανάλογα με τον σκοπό θα γίνει και η απαραίτητη επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά στοιχεία που θα ζητηθούν είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας. Επίσης πιθανώς να σας ζητηθεί να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας, να καταχωρήσετε τον αριθμό της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, στοιχεία τιμολόγησης για φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Συμπληρωματικά για την ορθή διεκπεραίωση της παραγγελίας σας πιθανώς να ζητηθούν περαιτέρω προσωπικά στοιχεία όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης, τα οποία θα χρησιμοποιούνται στο προαναφερθέν πλαίσιο της παραγγελίας ενώ για την διάθεση και την χρήση αυτών από την εταιρεία μας θα θεωρείται ότι έχει παραχωρηθεί συγκατάθεση από τους πελάτες μας με την συμπλήρωση των εν λόγω προσωπικών στοιχείων στην παραγγελία που θα αποστείλετε στην εταιρεία μας. Τέλος πιθανόν να σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις σας επί των εμπορευμάτων μας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την βελτίωση της εταιρείας μας. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή προσωπικό στοιχείο δοθεί μέσω της ιστοσελίδας μας θα θεωρείται ότι έγινε οικειοθελώς και η εταιρεία μας θα είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

2.2. Η «ART STROM» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

α. Για την εγγραφή του χρήστη. Μέσω της πλατφόρμας θα μπορείτε, με την συμπλήρωση των βασικών σας στοιχείων ταυτοποίησης και επικοινωνίας, να γίνετε μέλος, να προβαίνετε σε αγορές να απολαμβάνετε τυχόν προσφορές προϊόντων και γενικά να επωφελείσθε των υπηρεσιών της «ART STROM».

β. Για την αποστολή παραγγελιών. Η «ART STROM» θα χρησιμοποιεί όλα τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα που παραχώρησε ο πελάτης οικειοθελώς με σκοπό την αποστολή της παραγγελίας στην διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί.

γ. Για την πληρωμή του εμπορεύματος. Η «ART STROM» θα χρησιμοποιεί τα απαραίτητα στοιχεία που δίνει ο πελάτης με σκοπό την παραγγελία και αγορά κάποιου εκ των προϊόντων της. Όσον αφορά τις αγορές με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. τραπεζικές κάρτες) η «ART STROM» θα ανακατευθύνει τον ενδιαφερόμενο χρήστη μέσω υπερσυνδέσμου (hyperlink) σε ασφαλές περιβάλλον όπου θα ζητείται η καταχώριση κάθε στοιχείου απαραίτητου για την πληρωμή (ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, όνομα δικαιούχου, διεύθυνση, ΤΚ, χώρα κλπ.). Τα στοιχεία που θα ζητηθούν από τον χρήστη δεν συλλέγονται σε καμία περίπτωση από την «ART STROM» και δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ως προσωπικά δεδομένα από την εταιρεία μας. Η συλλογή, η επεξεργασία καθώς επίσης και η πιθανή διατήρηση των προσωπικών στοιχείων που καταχωρούνται στον υπερσύνδεσμο (hyperlink) γίνεται από την Τράπεζα και η «ART STROM» δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανή παράβαση των νομοθετικών πλαισίων που εφαρμόζονται για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

δ. Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και προσφορών. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί, μπορεί να εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της εταιρείας μας καταχωρώντας τα προσωπικά στοιχεία που θα του ζητηθούν (π.χ. ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου κ.α.) στην ειδική φόρμα / επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή βάζοντας R στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, με σκοπό η «ART STROM» να ενημερώνει άμεσα τον χρήστη για τα νέα εμπορεύματα και τυχόν προσφορές που ισχύον για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή για προσφορές που ισχύον μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

ε. Για προστασία της εταιρείας και του καταναλωτή. Η «ART STROM» ζητά την άδεια των πελατών της να συγκεντρώνει τα προσωπικά τους στοιχεία και να τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε να μπορεί παράλληλα να διασφαλίσει την ακρίβεια των δεδομένων και να αποστείλει τα προϊόντα στην ορθή διεύθυνση περιορίζοντας την πιθανότητα λάθους. Παράλληλα προστατεύει τον πελάτη με την ως άνω ταυτοποίηση και εξασφαλίζει την αποστολή των προϊόντων αποφεύγοντας τυχόν περίπτωση αδυναμίας πληρωμής και προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα έννομα συμφέροντά της.

2.3. Σας ενημερώνουμε ότι κάθε φορά που σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να προβείτε σε μία αγορά ή να καταχωρήσετε οποιαδήποτε παραγγελία θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε τα πεδία που αναφέρονται ως «υποχρεωτικά πεδία», καθώς θεωρούνται απαραίτητα ως στοιχειώδεις πληροφορίες για την περάτωση της παραγγελίας ή της αγοράς που πραγματοποιήσατε μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας μας ώστε να είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας χωρίς κωλύματα. Η μη καταχώρηση των πληροφοριών που απαιτούνται στα υποχρεωτικά πεδία μπορεί να οδηγήσει στην μη εκπλήρωση της παραγγελία ή της αγοράς σας. Η «ART STROM» δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που λόγω των μη απαιτούμενων καταχωρήσεων δεν καθίσταται δυνατή η παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

2.4. Μετά την αγορά του προϊόντος, η «ART STROM» μπορεί να διατηρήσει τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας για την διευκόλυνση μεταγέστερων αγορών, με την σύμφωνη γνώμη σας και για την χρονική διάρκεια που ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης και για όσο απαιτεί η φορολογική νομοθεσία. 

  1. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα διατηρούμενα από εμάς προσωπικά δεδομένα

3.1. Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το αρθ.54 του ν. 4642/2019 και το αρθ. 13 του Κανονισμού, δηλαδή να λαμβάνετε αναλυτικές πληροφορίες για το είδος και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέξαμε και επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας και τη χρονική διάρκειά διατήρησης (π.χ. περίοδος διατήρησης, σκοπός, αποδέκτες κ.α.).

3.2. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το αρθ.55 του ν. 4642/2019 και τα αρθ. 14 και 15 του Κανονισμού, δηλαδή να λαμβάνετε έπειτα από σχετικό αίτημα αναλυτικές πληροφορίες για το είδος, την έκταση και την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που συλλέξαμε και επεξεργαζόμαστε (π.χ. περίοδος διατήρησης, σκοπός, αποδέκτες κ.α.).

3.3. Έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε σύμφωνα με το αρθ.56 του ν. 4642/2019 και αρθ. 16 του Κανονισμού τη διόρθωση των δεδομένων σας, σε περίπτωση που υπάρχουν ανακρίβειες. Επίσης σύμφωνα με το ίδιο άρθρο έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων που θεωρείτε ότι δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο ζητήθηκαν.

3.4.  Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε σύμφωνα με το αρθ.35 του ν. 4642/2019 και βασει του αρθ. 21 του Κανονισμού το δικαίωμα εναντίωσής σας, να τροποποιήσετε την παρούσα συγκατάθεσή σας ολικά ή μερικά ή, σύμφωνα με το αρθ. 7 παρ. 3 του Κανονισμού, να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή σας. Σας κάνουμε γνωστό ωστόσο ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε νόμιμη συγκατάθεση μέχρι την ανάκληση της. Η διαδικασία ανάκλησης της συγκατάθεσης πρέπει να είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της, για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση που επιθυμείτε να εναντιωθείτε ή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@artstrom.gr ή να μας αποστείλετε το αίτημά σας ταχυδρομικώς στην έδρα της εταιρείας μας επί της Λ. Αγίου Δημητρίου 127, Τ.Κ. 17343, Άγιος Δημήτριος. 

  1. Γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους.

4.1. Ακολουθώντας πιστά τις εντολές που μας δίνετε και πάντα σύννομοι με το νομοθετικό πλαίσιο περί προσωπικών δεδομένων, σας γνωστοποιούμε ότι ενδέχεται να γνωστοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους με αποκλειστικό σκοπό να ολοκληρωθεί η εντολή που μας έχετε δώσει διεκπεραιώνοντας την αποστολή ή/και την αγορά προϊόντων από την εταιρεία μας. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών μας (π.χ. Τράπεζες, μεταφορικές εταιρείες κλπ.).

4.2. Σας ενημερώνουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται μόνο στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε οικειοθελώς κατά τη διάρκεια των παραγγελιών και αγορών σας στην παρούσα ιστοσελίδα. Η «ART STROM» δεσμεύεται να συλλέγει και να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα ακολουθώντας την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από την συλλογή και επεξεργασία αυτών μέχρι την ασφαλή γνωστοποίηση σε τρίτους που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 4.1. Δεσμευόμαστε ως εταιρεία ότι η γνωστοποίηση θα γίνεται με προσήκουσα επιμέλεια ωστόσο δεν είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την επιμελή επεξεργασία των δεδομένων σας από τους τρίτους και σας γνωστοποιούμε και ότι δεν δεσμευόμαστε με κανέναν τρόπο από τις πρακτικές και τις δεσμεύσεις των τρίτων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα καθώς δεν είμαστε σε θέση να ελέγχουμε τα τρίτα μέρη.

Σε καμία άλλη περίπτωση η  «ART STROM» έχει το δικαίωμα να μοιραστεί με τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την πρότερη συναίνεση σας, εκτός αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή πιθανώς να επιβάλλεται από το νόμο η συλλογή, η χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί από εμάς χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (π.χ. με δικαστική απόφαση).

4.3. Οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήματα σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους θα πρέπει να στρέφονται άμεσα και αποκλειστικά κατά εκείνων. 

  1. Ασφάλεια δεδομένων.

5.1. Όλα τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα καταχωρούνται ηλεκτρονικά και η «ART STROM» χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για να διατηρεί ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

5.2. Οι υπάλληλοι της «ART STROM» έχουν ενημερωθεί καταλλήλως για την εφαρμογή του ν. 4642/2019 και του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και γνωρίζουν τον ευαίσθητο χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιώντας κάθε δυνατή ενέργεια για την διαφύλαξη τους.

5.3. Σας ενημερώνουμε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν δύναται να θεωρηθεί ποτέ 100% ασφαλής. Ωστόσο η «ART STROM» επιδεικνύοντας την μέγιστη δυνατή επιμέλεια λαμβάνει όλα τα πρακτικά και τεχνολογικά μέσα καθώς και τα φυσικά και νομικά και μέτρα για την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

  1. Χρονική περίοδος διατήρησης.

6.1. Τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε οικειοθελώς μέσω της ιστοσελίδας μας διατηρούνται στα ασφαλή αρχεία της εταιρείας για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

6.2. Τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας θα διατηρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον μέχρι το πέρας της εκάστοτε σύμβασης πώλησης και την παραλαβή του προϊόντος.

6.3. Για λόγους εμπορικής πρακτικής τα προσωπικά στοιχεία που δίνονται οικειοθελώς θα διατηρούνται και μετά το πέρας της σύμβασης για διευκόλυνση τυχόν μελλοντικών αγορών, αν δεν ανακληθούν από τον χρήστη.

6.4. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

  1. Cookies

Η εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι χρησιμοποιεί την λειτουργία cookies. Τα cookies είναι μικρά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία αποστέλλονται από τις διαδικτυακές τοποθεσίες στο ηλεκτρονικό μέσο του χρήστη (κινητό, υπολογιστής κλπ.) για να είναι δυνατή η άμεση ταυτοποίηση της συσκευής από την ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι χρήσεις των Cookies  είναι πολλαπλές καθώς εκτός από την άμεση αναγνώριση της συσκευής, συλλέγουν τις επιλογές του χρήστη, διευκολύνουν την πρόσβαση, βοηθούν στην βελτίωση της ιστοσελίδας και παράλληλα επιτρέπουν στην εταιρεία μας να προσφέρει πιο εύκολα στους συχνούς χρήστες της πληροφορίες και προσφορές, διαφημίσεις και νέα προϊόντα  ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη.

  1. Ισχύς και τροποποιήσεις

8.1. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 όπως αυτός έχει υιοθετηθεί και εναρμονιστεί στην Ελλάδα με τον ν.4642/2019.

8.2. Η εταιρεία μας συνεχώς αναπτύσσεται και βελτιώνεται σχετικά με την εξυπηρέτηση των πελατών της και την διανομή των προϊόντων της. Στο πλαίσιο της βελτίωσής της είναι και η συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας της προκειμένου να εξυπηρετεί καλύτερα τους πελάτες της αλλά συγχρόνως να είναι και σύννομη με τον νομοθετικό καθεστώς που περιβάλλει τις υπηρεσίες τις (πώληση προϊόντων, μεταφορές κλπ.). Για όλους τους παραπάνω λόγους επιφυλάσσεται και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις από καιρό εις καιρόν στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και στους Όρους και Προϋποθέσεις που ισχύον και εφαρμόζονται από την «ART STROM» λόγω νομοθετικών αλλαγών ή εμπορικής πολιτικής της εταιρείας χωρίς την προηγούμενη γνωστοποίηση των πελατών. Σας συστήνουμε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους και Προϋποθέσεις.

8.3. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας θεωρείται εκ μέρους μας ως συναίνεση και αποδοχή των χρηστών της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και των Όρων και Προϋποθέσεων που έχουν ανακοινωθεί και ακολουθεί η «ART STROM».